Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Pú Hồng

Bản Phiêng Muông A - Pú Hồng , huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
0976 161 285
thcspuhong2011@gmail.com